VOETBALTRAINING: TECHNIEK, FRONTALE BEWEGING

Deze technische voetbaltraining hebben we gebruikt tijdens de Kerststage van 1on1 Soccerskills. Al bij de opwarming werd de beweging ingeoefend en hoe verder in de voetbaltraining hoe meer men zag dat de beweging er beter en beter uit kwam.

Zoals altijd bestaan onze voetbaltrainingen uit 4 blokken: opwarming, speeddrill-loopcoördinatie, afwerking en duel. Een wedstrijdvorm op het einde kan je in je eigen team natuurlijk doen op jouw eigen manier.

We gaan starten met de opwarming van deze voetbaltraining:

Opwarming:

Voor wij starten met de eerste oefening doen wij altijd eerst balgewenning. Spelers staan in een cirkel rond de trainer of eventueel een speler. Deze doet dan oefeningen, snel voetenwerk, om alles op te warmen.

Opwarming3 groepen van 2 spelers.

A speelt de bal in op B, (1), B leidt de bal naar A en doet de beweging (2,3), B leidt de bal breed en doet aan het volgende potje (4) opnieuw de beweging (5).
Na de beweging versnelling (6) en dan passen op C (7). C leidt de bal naar A (8)

A= passief, B bouwt de beweging geleidelijk op.

Je kan natuurlijk meerdere spelers toevoegen en sneller na elkaar laten starten. Of je zet de oefening 2 maal uit.

 

Speeddrill-loopcoördinatie:

SpeeddrillDeze oefening kan je doen als een spelvorm, maar zorg altijd voor goede uitvoering van de loopcoördinatie:

2 groepen spelers tegen elkaar.

A en B leiden de bal snel naar het potje waar ze de beweging uitvoeren (1,2), dan leiden ze bal naar het vak waar ze de bal stil leggen (3,4), vervolgens gaan ze rugwaarts (5) richting de stokken. Daar doen ze loopcoördinatie (6) om vervolgens de bal terug uit het vak te nemen (7), snel leiden naar de zone (8) om dan zo snel mogelijk te scoren (9).

Wie is eerst?

Na tijdje andere kant starten en ook andere loopcoördinatie.

Afwerking:

ShootingDe afwerking is heel simpel: we leggen alvast een gerichte controle in de oefening en een lichte druk van de trainer waar de beweging moet gedaan worden.

A speelt in op B die de bal vraagt, (1), B doet een gerichte controle en versnelt naar de trainer (2), daar voert hij met passieve druk de beweging uit (3), om vervolgens te versnellen (4) en te scoren op doel (5)

Nadruk leggen ook op de eerste balaanname. Beweging goed proberen uitvoeren en versnelling niet vergeten.

Na aantal minuten ook de andere kant.

Duel:

Duel 1vs1Heel leuk duel waarbij altijd sfeer is en een enorme winnaarsmentaliteit.

2 teams tegen elkaar. Gekleurde potjes aan de zijkant met 1 bal in. A doet tiktak of trommel op de bal, de coach roept een kleur en beide speler versnellen rond dat kleur. De eerste pakt de bal en probeert te scoren in 1 van de 2 doelen. De andere verdedigt natuurlijk. Wanneer de eerste kan scoren of trappen, dan loopt hij rond dat doeltje. De andere speler gaat de 2de bal halen die ligt tussen de potjes waar ze moeten rondspurten hebben. Die laatste gaat proberen te scoren in het doeltje waar de vorige speler rond gelopen heeft. Zo doet men opnieuw een 1vs1.

Variatie: tegenovergestelde kleur nemen., spelers laten draaien.

Na de voetbaltraining merkten we op dat de kinderen heel euforisch waren en vooral de beweging reeds goed beheersten.
Deze voetbaltraining kan je doen voor de onderbouw en middenbouw, beide groepen hebben er veel aan en leren het snelst op deze manier van (droog trainen).

Veel succes met de voetbaltraining!

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>